Kredīta summa

Kredīta veids

No 01.01.2024. līdz 21.01.2024. nebūs iespējas ar mums sazināties pa tālruni!

VIETNES LIETOŠANAS NOTEIKUMI; Lai saņemtu MiniCredit AS pakalpojumus un noslēgtu Aizdevuma līgumu, ir jāreģistrējas jebkurā MiniCredit AS interneta vietnē, turpmāk – Mājas lapa, jāiesniedz kredīta pieteikums, kā arī Aizņēmējam ir jāatbilst un Aizņēmējs apliecina, ka tas visā Aizdevuma līguma darbības laikā būs atbilstošs, šādiem kritērijiem:

1)    Aizņēmējs ir fiziska persona; 2)    Aizņēmējs ir vecumā no 20 līdz 72 gadiem; 3)    Aizņēmēja pastāvīgā deklarētā dzīves vieta ir Latvijas Republikā un nodokļu likumos tā tiek uzskatīta par Aizņēmēja rezidentu; 4)    Aizņēmējam ir atvērts norēķinu konts jebkurā Latvijas Republikā darbojošās kredītiestādē un Aizņēmēja identifikācijas maksājums ir saņemts no šī norēķinu konta ar pārskaitījumu uz MiniCredit AS vai tā starpnieka norēķinu kontu. Pakalpojumu saņemšanai ir iespējama klienta anketas un kredīta pieteikuma iesniegšana klātienē, uzrādot derīgu LR izdotu Aizņēmēja personu apliecinošu identifikācijas dokumentu; 5)    Aizdevuma pieprasījuma nosūtīšanas laikā un Aizdevuma līguma noslēgšanas laikā Aizņēmējs ir rīcībspējīgs un neatrodas alkoholisko, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu ietekmē; 6)    Aizņēmējs apliecina, ka Aizņēmējam nav kavētu parādsaistību pret trešajām personām, Aizņēmējs nav reģistrēts kā parādnieks parādnieku datu bāzēs vai kredītinformācijas birojā, nepastāv tādi apstākļi, kas varētu negatīvi ietekmēt Aizņēmēja maksātspēju; 7)    Aizņēmējs ir iepazinies ar būtiskajiem Aizdevuma līguma noteikumiem (EPKS), un tie saskan ar Aizņēmēja gribu; 8)    Aizņēmējs apliecina, ka Aizņēmēja reģistrācijas laikā un Lietotāja profilā sniegtās ziņas ir patiesas, kā arī apzinās tiesiskās sekas par nepatiesu ziņu sniegšanu; 9)    Lietotāja profilā reģistrētā kontakta informācija, tai skaitā e-pasta adrese un mobilā tālruņa numurs, pieder Aizņēmējam, Aizņēmējs apņemas nekavējoties informēt par kontaktinformācijas maiņu līdz pilnīgai Aizdevuma līgumā paredzēto saistību izpildei atbilstoši instrukcijai https://www.minicredit.lv/questions.MiniCredit AS ir tiesības liegt pakalpojumu saņemšanu MiniCredit AS interneta vietnē uz laiku vai bez termiņa ierobežojuma, nesniedzot sava lēmuma pamatojumu.

Elastīga pieeja

Pieteikties vizītei

Atkārtots pieteikums

Ilgtermiņa risinājums

Pirmstermiņa atmaksa

Saprātīgi procenti

MŪSU PIEDĀVĀJUMĀ
Patēriņa kredīti:

  • Kredīts līdz algai līdz EUR 200
  • Kredītlīnija līdz EUR 1000
  • Kredītu refinansēšana pēc vienošanās
  • Auto kredīts vai kredīts mājoklim pēc vienošanās

Kredīti uzņēmējdarbībai:

  • Apgrozāmiem līdzekļiem līdz EUR 5 000
  • Aprīkojuma iegādei pēc vienošanās
  • Klientu finansēšana pakalpojumu vai preču iegādei
  • Auto kredīts vai hipotekārais kredīts pēc vienošanās